– تهیه مواد اولیه پودری شکل و آماده سازی پودر برای ساخت کاشی سرامیک
-پرس و شکل دهی قالب اولیه کاشی سرامیک
– خشک کردن کاشی سرامیک
– لعاب کاری و اصلاحات ظاهری
– چاپ بر روی کاشی
– کوره و پخت سرامیک و کاشی
– پرداخت ، پولیش و کالیبره کردن
– جداسازی و بسته بندی